Välkommen!

Ditt barn är i trygga och kompetenta händer.  Vårt engagemang för att arbeta med barn är stort och våra BVC sjuksköterskor och barnläkare ser verkligen fram emot att träffa alla barn och föräldrar i en barnvänlig miljö.

Aktuellt

 

DROP-IN PÅ BVC: torsdagar 10.30-12.00

 

 

TRÄFFPUNKT SPARTA

Torsdagar kl 10.00-12.00 har vi ‘Träffpunkt Sparta’ här på Spartakliniken i Lund. Alla föräldrar och barn som är inskrivna på Sparta BVC är hjärtligt välkomna.

Vi erbjuder fika till självkostnadspris och möjlighet att umgås med andra familjer. Välkomna!

 

 

AMNINGSMOTTAGNING

Tisdagar mellan kl 13:00-15:00

För tidsbokning ring 073-654 00 85

 

SWAP-RUM

På vår mottagning finns ett swap-rum. Där finns det fina sparsamt använda barnkläder som väntar på nya ägare. Det går även bra att lämna barnkläder som ni inte längre har användning för.

 

PARKERING

Parkerar gör du på parkeringen/parkeringshuset vid ICA Tuna Malmborgs, infart Tycho Brahes väg från Tunavägen.

På vår mottagning finns ett swap-rum. Där finns det fina sparsamt använda barnkläder som väntar på nya ägare. Det går även bra att lämna barnkläder som ni inte längre har användning för.

Vår BVC

shutterstock_3baby

Vår BVC genomsyras av glädjen att arbeta med barn och familjer. Vi som arbetar här har lång erfarenhet av att arbeta med barn och tycker det är det roligaste som finns.  Vi sätter en ära i att vara uppdaterade angående de senaste medicinska rönen och vi vill stötta er i föräldrarollen på bästa möjliga sätt. Allt för att barn och familj skall få bästa tänkbara start och liv. Vi vill finnas för er när ni behöver oss. Det går bra att kontakta oss om ni har frågor.

Ann 0736 54 00 85             ann@spartabvc.se

Anders 0768 30 60 40       anders@spartabvc.se

Basprogram

Vi arbetar med förebyggande barnhälsovård. Målsättningen är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling. Vår uppgift är att tillsammans med dig se till att barnet får den hälsovård som Region Skåne satt upp för barnhälsovård. Grunden för ditt barns hälsa läggs under de fem första levnadsåren. Under den tiden finns vi alltid där för dig och ditt barn. Vi på Sparta bvc följer så klart basprogrammet men vi anser att varje barn och familj är unik och anpassar oss efter era behov, det kan innebära lite fler besök än vad som står i basprogrammet.

 
När  Vad kommer att hända Vem deltar
1-2 veck. Inskrivning med hembesök eller besök på BVC BVC sköterska
2-3 veck. Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt BVC sköterska
4 veck. Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längd Barnläkare+BVC sköterska team
6-8 veck. Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längd BVC sköterska
2 mån. EPDS samtal (mammasamtal) BVC sköterska
3 mån. Hälsokontroll, vikt, längd och vaccination 1 BVC sköterska
4 mån. Hälsokontroll, vikt och längd BVC sköterska
5 mån. Hälsokontroll, vikt, längd och vaccination 2 BVC sköterska
6 mån. Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längd Barnläkare + BVC sköterska Team
8 mån. Hembesök med hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längde och information om barnsäkerhet BVC sköterska
10 mån. Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längd BVC sköterska
12 mån. Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd och vaccination 3 Barnläkare+BVC sköterska Team
18 mån. Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd och vaccination BVC sköterska
2½ – 3 år Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI, språk- och talutveckling Barnläkare+BVC sköterska Team
4 år Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI, syn, hörsel, språk- och talutveckling BVC sköterska
5 år Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI och vaccination BVC sköterska

Man kan läsa mer om det nya basprogrammet på Rikshandbokens hemsida.

 

Hur anmäler man sig? Maila namn, tema och datum du/ni önskar att deltaga till tematraffar@spartakliniken.se

 

 

 

 

 

Hur anmäler man sig? Maila namn, tema och datum du/ni önskar att deltaga till tematraffar@spartakliniken.se

Vad kostar det? Gratis

Föräldragrupper

Vi ger dig en bra start på ett tryggt föräldraskap genom föräldragrupper. Dessutom får ni chans att lära känna andra föräldrar med barn i samma ålder. Vi börjar med babymassage, pratar om aktuella ämnen för de olika åldrarna barnen befinner sig i. Dessa ämne kan vara första tiden hemma, sömn, föräldraskap, smakportioner, barnsäkerhet samt önskemål om ämnen ifrån deltagarna i föräldragrupperna. Vår instruktör i hjärt-lungräddning visar  hjärt-lungräddning samt förstahjälpen när barnet är ca 5 månader.  Vi kommer att skicka hem ett brev med inbjudan när ditt barn är omkring 2-3 månader.

Syskon är alltid välkomna att vara med på BVC.

Syftet med föräldragrupperna är:

Ökad kunskap kring barns utveckling och behov, praktiska kunskaper om barnets vård, kunskaper om relationer mellan barn och föräldrar, rela­tioner vuxna emellan, samt kunskaper om aktuella samhällsförhål­landen och samhällets stöd till barnfamiljer.

  • Skapa möjligheter till kontakt med andra föräldrar med möjlighet att dela erfarenhet och upplevelser, skapa sociala kontakter och gemenskap.
  • Ökad insikt om hur familjens situation är bero­ende av samhälleliga förhållanden och därigenom öka förutsättningarna för att föräl­drar gemensamt och aktivt ska kunna påverka sin egen och barnens situation.
shutterstock_3baby

Intresseanmälan BVC

Här kan du enkelt lista ditt barn hos oss ! Fyll i Valblanketten för val av BVC och skicka den till oss. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och det är kostnadsfritt. Alla är välkomna!

Det går utmärkt att välja BVC redan under graviditeten. Det kan vara skönt att ha det mesta klart innan barnet kommer. Om ni inte gör något aktivt val av BVC så listas ert barn på den BVC som ligger närmast där ni bor fågelvägen. Det går också bra att byta BVC och komma till oss.

Det finns många sätt att lista sig.

Du kan få valblanketten till BVC hos din barnmorska.

Det finns också möjlighet att fylla i blanketten hos oss eller skriva ut den på Region Skånes hemsida och skicka den till oss.

Det går också att gå in på 1177 vårdguidens e-tjänst.

Eller ring oss så hjälper vi till med listningen. Ann 073 654 00 85 

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ringa eller att skicka ett mail.

Sjukt barn

De flesta barn blir sjuka någon gång ibland. Om ert barn är sjukt och ni behöver komma i kontakt med sjukvården skall ni i första hand ringa till den vårdcentral som ni är listad på.

Ni är också välkomna att få råd av oss via telefon eller möte online.

Man ska däremot inte gå till sin BVC när barnet är sjukt, eftersom det finns en stor risk att smitta andra barn i så fall.  Ta heller aldrig med sjuka syskon.

Barnläkargruppen Sparta har varje dag ett antal akuta tider som bokas via telefon samma dag. Växeln öppnar kl 7.30. Telefon nr 046-323030. Läs mer om akuta tider på lördagar och söndagar på deras hemsida: www.lundsbarn.se

När BVC och vårdcentralen är stängd hänvisar vi 1177.se där det finns många egenvårdsråd om barns hälsa. Det går också utmärkt att ringa dem på telefonnummer 1177, dygnet runt.

Barnakuten är öppen dygnet runt året om

Vid akuta sjukdomstillstånd ring 112.

Intresseanmälan  BVC

Önskar ni att lista ert barn hos oss på Sparta BVC kan ni fylla i  Valblanketten

för val av BVC och skicka den till oss. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och det är kostnadsfritt. Alla är välkomna!

Ni kan välja BVC redan under graviditeten. Det kan vara skönt att ha det mesta klart innan barnet kommer. Det finns olika sätt att göra ett aktivt val av BVC.

Du kan få valblankett hos din barnmorska. Du kan även fylla i blanketten hos oss eller skriva ut den på Region Skånes hemsida och skicka den till oss. Eller ring oss så hjälper vi till med listningen. Ring Ann på 0736 54 00 85 eller Anders 0768 30 60 40

Om ni inte gör något aktivt val av BVC så listas era barn på den BVC som ligger närmast där ni bor fågelvägen.

shutterstock_3baby