Barnvårdcentral Basprogram

1-2 veckor Inskrivning med hembesök eller besök på BVC BVC sköterska
2-3 veckor Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt BVC sköterska
4 veckor Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längd Barnläkare + BVC sköterska
6-8 veckor Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längd BVC sköterska
2 månader EPDS samtal (Mammasamtal) BVC sköterska
3 månader Hälsokontroll, vikt, längd och vaccination 1 samt pappa/partner-samtal BVC sköterska
4 månader Hälsokontroll, vikt och längd BVC sköterska
5 månader Hälsokontroll, vikt, längd och vaccination 2 BVC sköterska
6 månader Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längd Barnläkare + BVC sköterska
8 månader Hembesök med hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd och information om barnsäkerhet BVC sköterska
10 månader Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längd BVC sköterska
12 månader Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd och vaccination 3 Barnläkare + BVC sköterska
18 månader Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd och vaccination BVC sköterska
2½ – 3 år Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI, språk- och talutveckling Barnläkare + BVC sköterska
4 år Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI, syn, hörsel, språk- och talutveckling BVC sköterska
5 år Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI och vaccination BVC sköterska

Läs mer om basprogrammet på Rikshandbokens hemsida.