Basprogram

1-2 veckor
Inskrivning med hembesök eller besök på BVC
BVC sköterska
2-3 veckor
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt
BVC sköterska
4 veckor
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längd
Barnläkare + BVC sköterska
6-8 veckor
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längd
BVC sköterska
2 månader
EPDS samtal (Mammasamtal)
BVC sköterska
3 månader
Hälsokontroll, vikt, längd och vaccination 1 samt pappa/partner-samtal
BVC sköterska
4 månader
Hälsokontroll, vikt och längd
BVC sköterska
5 månader
Hälsokontroll, vikt, längd och vaccination 2
BVC sköterska
6 månader
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längd
Barnläkare + BVC sköterska
8 månader
Hembesök med hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd och information om barnsäkerhet
BVC sköterska
10 månader
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längd
BVC sköterska
12 månader
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd och vaccination 3
Barnläkare + BVC sköterska
18 månader
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd och vaccination
BVC sköterska
2½ – 3 år
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI, språk- och talutveckling
Barnläkare + BVC sköterska
4 år
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI, syn, hörsel, språk- och talutveckling
BVC sköterska
5 år
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI och vaccination
BVC sköterska

Läs mer om basprogrammet på Rikshandbokens hemsida.