Kvinnohälsa Basprogram

Vecka 6-9 Hälsosamtal är det första besöket hos barnmorskan, ett utmärkt tillfälle att ställa frågor för dig och din partner. Samtal kring graviditet, hälsohistoria, livsstil, kost, motion och fosterdiagnostik.
Vecka 10-12 Inskrivning. Under besöket tas rutinprover, kontroll av blodtryck och urin. Tillfälle att ställa frågor.
Vecka 11-13 Tidigt ultraljud med KUB
Vecka 19-20 Ultraljud i andra delen av graviditeten (tidigare kallad rutin ultraljud)
Vecka 25 Gravidetskontroll hos din barnmorska. Kontroll av blodtryck och urin. Mätning av livmoderns tillväxt, avlyssning av fostrets hjärta sk. fosterljud. Moderskapsintyget till försäkringskassan delas ut. Samtal kring, graviditet, amning och tankar kring förlossning.
Vecka 28-29 Glukosbelastning sker mellan kl. 08.00-10.00. Du ska vara fastande från kl. 22.00 kvällen innan besöket. Graviditetskontroller hos din barnmorska inkluderas vid besöket.
Vecka 31 Gravidetskontroll hos din barnmorska. Blodtryck, urinprov, mätning av livmoderns tillväxt, fosterljud. Uppföljning alkohol och tobak.
Vecka 33 Gravidetskontroll hos din barnmorska. Blodtryck, urinprov, mätning av livmoderns tillväxt, palpation av fostrets tillväxt och ev läge, fosterljud.
Vecka 35 Gravidetskontroll hos din barnmorska. Blodtryck, urinprov, järnvärde, mätning av livmoderns och fostrets tillväxt, fosterläge, fosterljud.
Vecka 37 Gravidetskontroll hos din barnmorska som ovan. Samt en sammanfattning av graviditeten och sammanställning inför stundande förlossning.
Vecka 39 Gravidetskontroll hos din barnmorska som ovan.
Vecka 41 Gravidetskontroll hos din barnmorska som ovan samt information om överburenhetskontroll på Kvinnokliniken
6-8 veckor efter förlossning Efterkontroll hos din barnmorska. Samtal kring förlossning, amning, hälsosituation, livsstil, samliv. Blodtryck, vikt. Gynekologisk undersökning erbjuds. Diskussion kring preventivmedel.

Läs mer om basprogrammet på Rikshandbokens hemsida.

Alla gravida erbjuds fosterdiagnostik

Första trimestern ultraljud s.k KUB kombinerat ultraljud och blodprov

Undersökningen utförs vanligtvis mellan graviditetsvecka 11+5-13+6.

Syftet med undersökningen är att beräkna graviditetens längd, se hur många foster det finns i livmodern och undersöka fostret för att eventuellt upptäcka missbildningar eller avvikelser som kan ses i tidig graviditet.

Andra trimestern ultraljud tidigare kallat Rutin Ultraljud

Undersökningen utförs vanligtvis i graviditetsvecka 19-20.

Syftet med underökningen är att mäta fostrets tillväxt, undersöka fostret för att upptäcka missbildningar eller andra avvikelser och bedöma moderkakans placering i livmodern.

All fosterdiagnostik är frivillig och görs endast på medicinsk indikation enligt socialstyrelsens riktlinjer. Läs mer om fosterdiagnostik på www.1177.se

Ultraljud på medicinsk indikation kan göras utöver ovanstående undersökningar på följande grunder:

  • Misstanke om avvikande tillväxt hos barnet.
  • Tidigare graviditeter med avvikande tillväxt hos barnet.
  • För att se hur moderkakan är placerad.
  • Vid osäkerhet kring fosterläge.

För att säkerställa att ditt barn utvecklas och mår bra utför vi de ultraljud som behövs.