Kvinnohälsa

Basprogram

Vecka 6-9
Hälsosamtal
Vecka 10-15
Inskrivning
Vecka 11-13
Tidigt ultraljud med KUB
Vecka 19-20
Ultraljud i andra delen av graviditeten (tidigare kallad rutin ultraljud)
Vecka 25
Gravidetskontroll
Vecka 28-29
Glukosbelastning
Vecka 31
Gravidetskontroll
Vecka 33
Gravidetskontroll
Vecka 35
Gravidetskontroll
Vecka 37
Gravidetskontroll
Vecka 39
Gravidetskontroll
Vecka 41
Gravidetskontroll
6-8 veckor efter förlossningen
Efterkontroll

Med kvinnans ålder ökar risken att föda ett barn med kromosomavvikelse. Därför erbjuds alla kvinnor, som fyllt 33 år när de blev gravida, en KUB-undersökning

En KUB-undersökning innebär att man kombinerar ett blodprovsresultat med en ultraljudsundersökning. Den här metoden används för att värdera hur stor eller liten sannolikhet det finns att barnet har en kromosomavvikelse som bl.a. kan innebära att barnet föds med Downs syndrom. 

Undersökningen tar ca 1 timme och görs i graviditetsvecka 12+4 – 13+6.

Rutinultraljud utförs vanligtvis i graviditetsvecka 19–20

Syftet med undersökningen är att mäta fostrets tillväxt, undersöka fostret för att upptäcka missbildningar eller andra avvikelser och bedöma moderkakans placering i livmodern.

All fosterdiagnostik är frivillig och görs endast på medicinsk indikation enligt socialstyrelsens riktlinjer. Läs mer om fosterdiagnostik på www.1177.se

Ett ultraljud i v 32 – 34 gör man när man har s k medicinska indikationer. Dessa kan vara:

  • Misstanke om avvikande tillväxt hos barnet
  • Tidigare graviditeter med avvikande tillväxt hos barnet
  • För att se hur moderkakan är placerad
  • Vid osäkerhet kring fosterläge 

För att säkerställa att ditt barn utvecklas och mår bra utför vi de ultraljud som behövs.